logo praktijk natuurgeneeskunde sanitas natura


Welkom op de website van Praktijk Sanitas Natura

Sanitas Natura is vrij vertaald: natuurlijke gezondheid. Gezondheid is een groot goed en dat merken we vooral als we ons minder fit voelen en niet op een manier herstellen zoals een gezond lichaam dat hoort te doen.

Het is goed te realiseren dat we gedurende de hele dag –en soms ook de nacht- aan veel ziekmakende invloeden blootstaan. Te denken valt aan voeding die het lichaam niet voldoende voedt, maar soms zelfs belast, stralingsbelasting, stoffen in de lucht die we inademen, ziekmakende micro-organismen, stress en zo zijn er nog vele invloeden op te noemen.
Gelukkig beschikken we van nature over een zelfherstellend vermogen waarmee we ons voortdurend aanpassen aan veranderende omstandigheden. Echter is het zeer belangrijk dat we een goedwerkend immuunsysteem bezitten en dat we lichaam en geest op de juiste manier voeden en genoeg ontspanning genieten. Als één of meerdere factoren hiervan ontbreken, kan ons lichaam en onze geest ziek worden en treden er klachten op.

Als het herstel niet op een normale manier verloopt of men langdurig vermoeid blijft, kan het goed zijn om hier onderzoek naar te laten uitvoeren. Praktijk Sanitas Natura zoekt uit, met behulp van methodes gebaseerd op bioresonantie, wat mogelijke oorzaken kunnen zijn van klachten, geeft adviezen op natuurlijke basis en werkt met diverse voedingssupplementen en natuurlijke middelen die het lichaam en de geest versterken en de natuurlijke herstelkracht stimuleren.

Lichaam en geest zijn immers verbonden met elkaar en dienen samen gevoed te worden. Zoals Juvenalis, een Romeins dichter, al zei:

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano, oftewel: men moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam.